Svanen logga
Svanenmärkningen
 fokuserar på att minska den totala miljö- och klimatpåverkan för tryckerier och trycksaker och för att främja en bra arbetsmiljö, t.ex. genom krav på tryckmaterial, kemikalier och energiförbrukning. Krav som säkerställer lämplighet för återvinning bidrar också till att minska förbrukningen av resurser och avfallsmängder och därigenom främja en cirkulär ekonomi.


Endast Svanenmärkta tryckerier kan producera Svanenmärkta trycksaker.


Kraven för både tryckerier och trycksaker inkluderar:

  • Användning av hållbart tillverkat papper.
  • Användning av tryckmaterial som textil-, plast- och aluminium-/kompositmaterial som uppfyller strikta krav för kemikalier som används vid ytbehandling och innehåll av PVC.
  • Användning av 100 % miljömärkt eller inspekterat tryckmaterial och förbud mot användning av PVC i Svanenmärkta trycksaker.
  • Gränser för energiförbrukning.
  • Miljö- och hälsoegenskaper hos kemikalier som används vid produktion av trycksaker och hos externa bokbinderier. Det finns bland annat strikta krav på ämnen som är cancerframkallande, reproduktionstoxiska och kan skada genetiskt material samt förbud mot halogenerade organiska och fluorerade ämnen.
  • Gränser för användning av kemikalier som innehåller VOC.
  • Dokumentation om att bläck, toner, lim och lack inte skapar problem i samband med avfärgning och återvinning av trycksaker.
  • Läs mer om Svanenmärkta trycksaker.